F3nix Omsorg i Sävsjö AB

Följ oss :

Över 15 års erfarenhet av att bedriva vård- och omsorgsverksamhet

F3nix Omsorg I Sävsjö AB, ett pålitligt namn inom alkohol- och drogmissbruk. Vi är ett specialiserat behandlingscenter för drogberoende som hjälper individer som lider av alkohol- och/eller drogmissbruk. Vi tillhandahåller en medkännande miljö och samarbete som ger en trygg känsla likt ett andra hem.

Välkommen till F3nix Omsorg

Låt våra behandlare hjälpa er

F3nix Omsorg är ett HVB-hem som ligger naturskönt i parkmiljö i det lilla samhället Stockaryd i Småland. Vi förfogar över tre separata boendehus med plats för 8 klienter i varje hus, där varje klient får tillgång till ett eget rum. I vårt aktivitetshus finns ett behandlingsrum, samtalsrum, aula, gym, gymnastiksal och bibliotek. I huvudbyggnaden finns en matsal med eget kök, lektionssal och administration.

Genomförandeplanen skräddarsys för klienten utifrån uppdraget från placerande kommun

Kundernas feedback

Våra kunders recensioner

Här kan du se vad några utvalda kunder tycker om oss. Vårt professionella team säkerställer hög kvalité i varje enskilt ärende.

” Samarbetet med Fenix omsorg har fungerat mycket bra och klienten har varit mycket nöjd med sin behandling. Fenix omsorg har bemött klientens individuella behov mycket bra och anpassat stödet utifrån behovet. Kontaktpersonen har haft regelbunden kontakt med socialsekreterare och även skickat utförliga månadsrapporter. Klienten har under behandlingen uppnått drogfrihet och även fått arbeta med olika beteende kopplat till sin beroendeproblematik. Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med placeringen ”

  Handläggare Helsingborgs kommun
  Handläggare Helsingborgs kommun

  ”Personalen hos Fenix är tydliga, engagerade och professionella, både i förhållande till klient och till mig som uppdragsgivare. Det skapade tillit och blev samarbete så som det skall fungera. En möjlighet som ledde till en nystart för klienten.”

   Handläggare Lunds kommun
   Handläggare Lunds kommun

   ”Jag är mycket nöjd med samarbetet med F3nix gällande samtliga tre placeringar jag haft där. Bra uppföljningar och relevanta återkopplingar gällande klienter och deras processer!”

    Handläggare, Linköpings kommun
    Handläggare, Linköpings kommun

    ”Fenix är: Lätta att få kontakt med, bra och utförliga månadsrapporter, enkla att ha kontakt med. Bra och enkla att samarbeta med.”

     Handläggare, Helsingborgs kommun
     Handläggare, Helsingborgs kommun

     Våra tjänster

     Här kan du läsa mer kring tjänsterna vi erbjuder

     Nedan ser du urval av våra tjänster. Tveka inte kontakta att oss om du har frågor kring någon tjänst.

     drug-addiction

     Behandlingsmetod

     Behandlingen på F3nix Omsorg utgår från AA/NA:s 12 stegsprogram, Craig Nakkens teorier om ..

     isolation

     Fritidsaktiviteter

     I aktivitetshuset finns utöver vår stora aula en målarverkstad, ett bibliotek, gym och en mindre idrottshall.

     F3nix Omsorg

     Våra samarbeten

     Vill du lämna synpunkter eller klagomål

     Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att framföra synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag bidrar du till att vår verksamhet systematiskt förbättras.

     Verksamhetsåret 2023

     Kvalitetssäkring

     Syftet med kvalitetsberättelsen är att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet och se över vidtagna åtgärder. Därtill skall resultaten för året sammanställas och de förbättringsområden som uppmärksammats belysas. Kvalitetsberättelsen skall vidare ge vägledning för det kommande året avseende kvalitetshöjande insatser och verksamhetsutveckling.

     Kontakta oss

     Hör gärna av dig om du undrar något!

     Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.

     Öppettider
     Måndag - fredag
     Bankgiro: 520 4466

     Kontakta oss för placeringsförfrågan