F3nix Omsorg i Sävsjö AB

Följ oss :

Möt vårt team

F3nix Omsorg

Låt våra behandlare hjälpa er

F3nix Omsorg är ett HVB hem som ligger naturskönt i parkmiljö i det lilla samhället Stockaryd i Småland. Vi förfogar över tre separata boendehus med plats för 8 klienter i varje hus. Ett aktivitetshus där finns behandlingsrum, samtalsrum, aula, gym, gymnastiksal och bibliotek. I huvudbyggnaden finns matsal med eget kök och administration. Alla klienter får tillgång till eget rum med dusch och toalett på rummet.

Vår målgrupp

Män som är 25 år och uppåt med ett missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Klienterna kan också ha neuropsykiatriska funktionsvariationer eller annan psykisk ohälsa i kombination med missbruket/beroendet. Vi kan erbjuda stöd i att behandla kriminalitetsproblematik och andra beteendestörningar. 

Vi tillåter att klienten har med sig sitt husdjur hit.

Hälso och sjukvård på F3nix Omsorg

Vi har en sjuksköterska på plats minst en dag i veckan som delar mediciner, har inskrivningssamtal och är behjälplig med frågor inom området. Sjuksköterskan har tät kontakt med vår läkare för insättning eller justering av läkemedel via Medicheck. Möjlighet till läkarkontakt finns varannan vecka, eller oftare vid behov. Vår läkare är också behjälplig med att skriva diverse intyg, exempelvis för förebyggande sjukpenning. Genom Medicheck kan vi även erbjuda möjligheten att genomföra psykiatriska utredningar under placeringstiden. Vi har därtill möjlighet att boka in psykolog om behov finns.
Möt vårt team

Vi som jobbar på F3nix Omsorg

Victor Pereira

VD

Victor är F3nix Omsorgs VD, men också administratör. Han sköter företagets inköp, upphandlingar, ramavtal och övriga administrativa uppgifter. Victor är också utbildad till alkohol- och drogterapeut och har mångårig erfarenhet av målgruppen, och gästspelar i behandlingen mellan varven.

Benny Junge

 

Benny Junge är placeringsansvarig på F3nix Omsorg. Han arbetar idag främst med marknadsföring, ekonomi och placeringsförfrågningar. Han är i grunden behandlingspedagog och programledare i kriminalitet som livsstil och gästspelar fortfarande i behandlingen när det behövs. Benny har erfarenhet av arbetet sedan 2008 och har lång erfarenhet av målgruppen. Benny är VD på vår systerenhet Tursbo Rehab.

Mikaela Blomdahl

Verksamhetschef

Mikaela är verksamhetschef och leder behandlingshemmet med ansvar för den vård som erbjuds våra klienter håller högsta möjliga kvalitet. Mikaela är utbildad socionom och kommer från Kriminalvården där hon under många år arbetat med såväl utsluss från anstalt som kontraktsvård och i ledande position.

Cecilia Öberg

Placeringsansvarig

Cecilia är placeringsansvarig och ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende samt de lagar och förordningar som direkt eller indirekt omfattar verksamheten. Cecilia ansvarar för att den dagliga verksamheten fungerar och arbetar operativt på plats och kommer från Kriminalvården och har således mångårig erfarenhet av målgruppen missbruk/kriminalitet. Cecilia är utbildad sociolog, 12-stegsterapeut, ASI-utredare och håller även i verksamhetens konflikthantering.

Åsa Lindström

Ekonomiassistent

Åsa är utbildad socionom och diakon och har arbetat inom människovårdande yrken under större delen av sitt liv, men har under senare år ägnat sig åt ekonomi och administration. Hon ansvarar för fakturering, löner och andra administrativa uppgifter. Med sin bakgrund och nuvarande kunskap passar hon perfekt i verksamheten.

Agnes Esselwall

Behandlare

Agnes är utbildad socialpedagog och gjorde sin praktik på F3nix Omsorg 2019. Fyra år senare sökte hon sig tillbaka till verksamheten vilket är otroligt roligt. Agnes kommer senast från LSS-verksamhet och bidrar med kompetens kopplat till diagnoser. Hon ansvarar därtill för temaveckan återfallsprevention och läser för närvarande till 12-stegsterapeut.

Robin Lennartsson

Behandlare

Robin arbetar som behandlare och är på andra året av sin utbildning till alkohol- och drogterapeut. Robin brinner för 12-stegsprogrammet, både föreläsningar, redovisningar och hur det ska implementeras i verksamheten. Utöver behandlingen där Robin har lång erfarenhet av 12-stegsprogrammet och NA är han kontaktperson för flera klienter.

Katherine Nordenflycht

Behandlare

Katherine har lång erfarenhet av målgruppen missbruk/kriminalitet då hon under lång tid arbetat inom Kriminalvården, samt psykiatrin. Katherine har därtill en gedigen erfarenhet kring diagnoser, främst autismspektrat. Katherine är en av våra fyra behandlare som håller föreläsningar, redovisningar men är också kontaktperson samt ansvarig för klientekonomin.

Mark Isho

Behandlare

Mark kommer närmst från SiS, där han bl.a. arbetat som kontaktperson. Han har lång erfarenhet av målgruppen, både genom sin senaste anställning, men också tidigare erfarenheter som behandlingsassistent. Hans utbildning inom pedagogik kompletterar behandlingsteamet på F3nix Omsorg.

Eddie Kettner

Behandlingsassistent

Eddie arbetar som behandlingsassistent och arbetar vecka-vecka, främst kväll och helg med sovande jour. Eddie har mångårig erfarenhet av målgruppen då han är den i personalgruppen som varit med sedan F3nix Omsorg startade. Eddie är utbildad i programmet Kriminalitet som livsstil.

Jacob Wärmhed

Behandlingsassistent

Jacob arbetar som behandlingsassistent, främst kvällar och helger med sovande jour. Han arbetar vecka-vecka och är expert på allt som har med drogkontroller att göra. Han utbildar sig för närvarande till socialpedagog.

Kevin Neckelius

Fastighetsskötare

Kevin har varit anställd på F3nix Omsorg sedan 2021. Han är vår fastighetsskötare som tar hand om de delar på behandlingshemmet som behöver sig en reparation eller uppfräschning. Kevin är därtill ansvarig för området brand och fordon. Kevin har erfarenhet av 12-stegsprogrammet och NA och är därför en resurs för både klienter och personal.

Mattias Elofsson

köksansvarig

Mattias arbetar som köksansvarig och säkerställer att klienterna är mätta och belåtna på F3nix Omsorg. Han lagar mat lunch och kväll, måndag-fredag, och den goda maten är något vi är stolta över. I tjänsten ingår ansvar så som beställning av varor och Mattias kommer framöver vara en del av verksamhetens miljöledningsgrupp.

Anna Wibergh

Sjuksköterska

Anna arbetar som sjuksköterska på F3nix Omsorg. Anna har tidigare jobbat inom psykiatrin i Jönköping och extra på HVB-hem. I Annas arbete ingår ett övergripande ansvar för HSL, hon planerar och närvarar vid läkarronder, delar medicin, ombesörjer medicinska överrapporteringar, journalför, utbildar personal etc.

Karl Freij

leg. Psykolog

Karl Freij är sedan 2005 Leg. Psykolog och driver till vardags Värnamo KBT. Karl har bland annat arbetat inom vuxenpsykiatri, primärvård, företagshälsovård och försäkringsvård. Karl har under de senaste tio åren medverkat som föreläsare på flertalet KBT-kurser/utbildningar. På F3niz Omsorg arbetar han 2 dagar i månaden med enskilda klientsamtal och har handledning med.. Karl är en enorm tillgång för verksamheten och en kompetens vi är mycket tacksam och stolt över.

Simone Toffoletto

Psykiatriker

Simone är läkare med specialistkompetens i psykiatri. I många år arbetade han som psykiater på Akademiska sjukhuset i Uppsala innan han flyttade hem till Italien där han nu bor och arbetar. Genom sin anställning på Medicheck har vi dock ynnesten och möjligheten att ha honom kvar i våra verksamheter. Simone träffar våra klienter digitalt och har det fulla vårdansvaret under placeringstiden på F3nix Omsorg. Varannan vecka är det läkarrond med Simone men däremellan ställer han alltid upp om akuta situationer uppstår.

Gabriella Svanberg

leg. Psykolog, KBT-terapeut och specialist i neuropsykologi

Gabriella är legitimerad psykolog sedan år 2000 och har lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi (KBT). Gabriella har arbetat inom öppen- och slutenpsykiatri, inom företagshälsovård och på vårdcentral. Hon är anställd genom Medicheck och utför på uppdrag av F3nix Omsorgs neuropsykiatriska utredningar. Gabriella arbetar digitalt via video och är en enorm tillgång för verksamheten.
Kontakta oss

Hör gärna av dig om du undrar något!

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.

Öppettider
Måndag - fredag
Bankgiro: 520 4466